Psaní všemi deseti

Kroužek zaměřený na zvládnutí techniky psaní všemi deseti prsty. Tato schopnost výrazně urychlí a zefektivní práci na počítači. Účastníci budou svým tempem procházet a využívat webové stránky speciálně tomuto kurzu věnované.

Kroužek by probíhal 1x týdně ve vybraný den po vyučování v délce 45 minut. Cena za 1 pololetí 500,-.

Zájemci se mohou hlásit u p.uč. Náhlého do pátku 13. října 2017.

Dotazy a informace na: b.nahly@zshl.cz