7th grade - English

Writing an e-mail:


Učení se angličtiny je jako... - video od Broni Sobotky

PAST CONTINUOUS (minulý čas průběhový) - ONLINE CVIČENÍ

TEST - WILL

CULTURE - FAMILIES - GROUP A

CULTURE - FAMILIES GROUP B

TEST - Past simple - GROUP A

TEST - Past simple - GROUP B

Testyourvocab.com - testování šíře slovní zásoby

Make your own avatar - vytvoř si svého avatara - Download - PNG 400x400 - ulož pod svým jménem - pošli na b.nahly@zshl.cz

Lyricstraining - test


Přidána slovíčka na Quizlet - odkaz na procvičování UNIT 4A                               Přidáno: 11.3.


Přidána slovíčka na Quizlet - odkaz na procvičování UNIT 3C                               Přidáno: 4.2.

Přidána slovíčka na Quizlet - odkaz na procvičování UNIT 3A + 3B                      Přidáno: 5.1.

Homework:

Procvičovat slovíčka UNIT 2C na Quizalize: 

Web: zzi.sh      Kód: tre6450      Každý se podepíše!

Vocabulary - Quizlet UNIT 2 C,D                                                                           Přidáno: 10. 12.

Homework (domácí úkoly na podzimní prázdniny): 

V Edupage - cvičení na minulý čas (doplňování sloves v minulém čase), je možno opakovat 3x

Naučit se reagovat na otázku What did you do..? (viz sešit)                                        Přidáno: 26.10.

Vocabulary - slovíčka UNIT 1B - cvičení na Quizlet                                                    Přidáno: 24.10.

Nainstalovat aplikaci Edupage (elektr. ŽK) do svého mobilu/tabletu do pátku 12.10.

Vocabulary - slovíčka Unit 1A - cvičení na Quizlet                                                     Přidáno: 10.10.

Past simple (Minulý čas prostý) - připrav si odpovědi v minulém čase na tyto otázky - dokument

Zkoušení - středa 10.10. a dál                                                                                        Přidáno: 6.10.

Homework: Na pondělí napiš a nauč se 6 vět o sobě v přítom. čase prostém (opak.činnosti, osobní zvyky, obecné pravdy). 3 věty kladné a 3 záporné, v každé větě musí být příslovce (např. usually, often, every... atd.)         Přidáno 28.9. 2018

Příprava na test - Quizizz - Game code: 919344 (možno hrát opakovaně do konce víkendu)

 Pondělí 1. října TEST (vyberu 6 vět z Quizizz)                      Přidáno: 28.9. 2018


Domácí úkol - Quizizz - Game code: 036269  Středa 26.9. TEST (vyberu 6 vět z Quizizz)     Přidáno 24. 9. 2018

Vocabulary (Introduction) - Quizlet                                           Přidáno 21. 9. 2018

Dokument s anglickými zkratkami (Spelling)                             Přidáno: 13. 9. 2018