Školní poradenství

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence, které spolupracují zjm. s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Od září 2017 je pedagogický sbor posílen o pedagogického pracovníka s aprobací učitelství pro 1. stupeň + speciální pedagogika, od druhého pololetí školního roku 2017/2018 nastoupí do naší školy školní psycholožka.