Přípravná třída

Přípravná třída

Vložte svůj text...

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Charakteristika přípravné třídy

 • počet dětí ve třídě min 10, max 15 – individuální přístup pro každé dítě
 • neplatí se žádné školné, přípravná třída je zdarma
 • "výuka" probíhá pravidelně od 7.30 do 11.10 hod
 • pro děti k dispozici ranní i odpolední školní družina v časech 6.30 – 7.30 hod a 11.10 – 15.30 hod
 • obědové stravování je zajištěno ve školní jídelně (svačinky si děti donesou z domu)
 • odlišný režim než v mateřské školce, ale stále jiný než v 1. třídě; část dne si děti "hrají", část dne probíhají řízené činnosti
 • vedení přípravné třídy je svěřeno zkušené paní učitelce, která se dlouhodobě zaměřuje na pedagogiku dětí předškolního a mladšího školního věku
 • děti nejsou klasifikovány; rodiče dostávají v pravidelných intervalech zprávy o pokroku svých dětí
 • "výuka" proložena tělesnými, hudebními, výtvarnými a pracovními činnostmi
 • hravou formou je nabízena angličtina pro děti předškolního věku
 • k dispozici je ve škole logopedická asistentka a školní psycholožka
 • speciálně vybavená učebna s podnětnými prvky pro děti předškolního věku – kombinace herny a "třídy"
 • k dispozici tělocvična, hřiště, hudební místnost, knihovna, relaxační místnost…
 • hry pro rozvoj všech kompetencí, nová interaktivní tabule, pomůcky pro rozvoj grafomotoriky, rozšiřování slovní zásoby, manuální zručnosti, zrakového a sluchového vnímání…
 • zapojení dětí do dění školy – kulturní vystoupení, besídky, sportovní akce, výlety, významné dny, kino, divadlo, tematické dny (dny Země, stromů, matek, halloween, karneval…) aj.
 • v případě zájmu zajistíme předplaveckou výuku, kurz bruslení
 • VHODNÁ PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 • VHODNÁ TAKÉ PRO DĚTI STARŠÍ PĚTI LET, KTERÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOSÁHLY SVÉHO MAXIMA, ŠKOLKU PLNĚ ZVLÁDLY, ALE CHYBÍ JIM JEN KRŮČEK K PLNÉ ŠKOLNÍ ZRALOSTI