Školní psycholog

Nabídka školního psychologa

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Náplní jeho práce je celá řada činností - od poradenství a metodické podpory určené pedagogům školy, přes diagnostiku žáků a třídních kolektivů až po konzultační a intervenční činnosti, mezi které patří kromě jiného také poradenství v osobních, rodinných a školních problémech žáků a jejich rodičů (a jiných rodinných příslušníků).

S čím mohu pomoci dětem:

 • se včasným zjištěním specifických poruch učení (dys - poruchy)
 • s problémy v učení (školní neúspěchy, zapamatování, systém učení - jak se učit, nesoustředěnost, aj.
 • s komunikačními problémy (komunikace se spolužáky, s pedagogy, nejistota, nesmělost, tréma aj.)
 • se vztahovými, emočními a jinými osobními problémy
 • s akutní psychickou krizí (afekty, náročné události v životě, stres, osobní krize aj.)
 • s podporou pozitivní atmosféry ve třídě (vztahy mezi spolužáky, začlenění do kolektivu, komunikace...)
 • s možností odreagování, relaxace (zklidnění před zkouškami, práce se strachem, úzkostí aj.)

S čím mohu pomoci zejména prvňáčkům:

 • se zvládnutím přechodu ze školky do "opravdové školy"
 • se začleněním do třídního kolektivu

Co nabízím rodičům:

 • konzultaci rodinných problémů (osobní problémy, zátěžové situace v rodině, akutní krize aj.)
 • poradenství a pomoc při problémech s výchovou Vašeho dítěte
 • poradenství a pomoc při školních problémech (výukové problémy, vztahy se spolužáky, s učiteli apod.)
 • poskytnutí kontaktů na další odborníky, včetně pedagogicko-psychologické poradny aj.

Konzultace jsou zdarma, zachování důvěrnosti Vašich informací samozřejmostí.

Mgr. Markéta Křížková

Konzultační hodiny: Čtvrtek 13.30 - 15.30 hod - vždy po telefonické domluvě.

Lze dohodnout i jiný termín.

Tel: 777 571 442

E-mail: m.krizkova(zavináč)zshl.cz