Školní klub

Nachází se v pavilonu školní jídelny v 1. poschodí.
Tvoří jej jedno oddělení společně s hernou stolního tenisu.
Oddělení je vybaveno herními stoly, společenskými hrami, pomůckami, stolními hrami, počítači, knihami aj.


Školní klub funguje jako důležitý výchovný partner rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí. Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.


Cílem je připravit žáka pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Mezi akce klubu patří:

- kurz společenské výchovy a tance
- maškarní karneval
- Superstar (pěvecká soutěž)
- šachové turnaje
- turnaje ve stolním tenise