Školní klub

Školní klub se nachází ve správním pavilonu v přízemí.

Má jedno oddělení, které je vybaveno herními stoly, stolním tenisem, společenskými a stolovými hrami.

Školní klub funguje jako důležitý výchovný partner rodiny a školy.

Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí. Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů. Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Cílem je připravit žáka pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Mezi některé akce školního klubu patří:

  • turnaje ve stolním tenise
  • turnaje ve stolových hrách
  • kvízy a soutěže, společenské hry
  • kurz společenské výchovy a tance

Žáky, kteří jsou do školního klubu přihlášeni k pravidelné docházce, omlouvají jejich rodiče pouze písemně.

Vychovatelka školního klubu: 

Helena Kulíšková: 605 509 687