Stravování - aktuální informace

Důležité informace před začátkem školního roku (vloženo 18. srpna 2021) - pro zvětšení obrázku klikněte


Jídelna - inkaso (vloženo 28. ledna 2021)

Omlouváme se, že nestahujeme inkasa jako běžně k 5. dni v měsíci. V současné situaci, kdy nevíme, jak nastoupí další žáci do školy, je pro nás vhodnější termín ke konci měsíce.


OD 2. 11. 2020 VAŘÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA VE STEJNÉM REŽIMU JAKO PŘED PODZIMNÍMI PRÁZDNINAMI.

TZN., ŽE DĚTI, KTERÉ CHODILY NA OBĚDY A VŠICHNI CIZÍ STRÁVNÍCI, MAJÍ AUTOMATICKY OBĚD UŽ OD PONDĚLÍ.

KDO NECHCE POKRAČOVAT VE STRAVOVÁNÍ, ODHLÁSÍ SI OBĚDY U VEDOUCÍ ŠJ.


Upozornění na provoz jídelny

V týdnu od 26. 10. 2020 do 31. 10. 2020 nebude školní jídelna v provozu. Toto platí jak pro žáky, tak pro cizí strávníky.1. 10. 2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Z důvodu omezeného pohybu cizích osob v prostorách školy, prosíme cizí strávníky o přechod na bezhotovostní platby- inkasa. Stejně tak žádáme, aby tak učinili i rodiče našich žáků, kteří platí doposud hotově. Podrobnosti Vám sdělí vedoucí školní jídelny.


Informace pro strávníky

V souvislosti se současnou epidemiologicky závažnou situací prosíme rodiče, aby řešili odběr obědů v první den nepřítomnosti žáka jedním z těchto způsobů:

°Varianta č. 1

  • Jídlonosič donesete do školní kuchyně nejpozději do 8.30 hodin, aby se zajistilo umytí v myčce při vysoké teplotě a tím se dodržely zásady bezpečného stravování. Hotový oběd si vyzvednete vchodem od rampy v čase 11.00 - 11.30 hodin nebo po domluvě s vedoucí stravování v jiném čase.

°Varianta č. 2

  • Oběd si vyzvednete v jednorázové krabičce vchodem od rampy v čase 11.00 - 11.30 hodin nebo po domluvě s vedoucí stravování v jiném čase. Krabička je za poplatek 5,- Kč.

Telefon pro bližší informace: 571 447 329, 605 063 898

Autor: Jana Kovalčíková, vedoucí stravování


HYGIENICKÉ ZÁSADY ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ROK 2020/2021 - CIZÍ STRÁVNÍCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Prevence onemocnění

°Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

°Omezit potkávání stejných skupin v co největší míře

°Vysoký stupeň osobní hygieny pro strávníky i personál ŠJ

°Pravidelné větrání

°Důkladný úklid

2. Stravování cizích strávníků

°Varianta č. 1 - vyčleněný samostatný čas /10.30 - 10.50 hodin/ a prostory, kde si strávník sní svůj oběd. Před vstupem do jídelny provedou strávníci desinfekci rukou. Vstup do jídelny je možný pouze bočním vchodem. Po ukončení je provedená dezinfekce všech použitých prostor.

°Varianta č. 2 - každý strávník má dvě sady jídlonosičů na výměnu, které se před vydáním stravy myjí v myčce při vysoké teplotě, měly by tomu tedy být uzpůsobené. Strava se připraví na předem určené místo /chodba - stůl/. V určený čas /11.00 - 11.30 hodin/ si strávník stravu odebere vchodem od rampy.