Stravování - aktuální informace

OD 2. 11. 2020 VAŘÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA VE STEJNÉM REŽIMU JAKO PŘED PODZIMNÍMI PRÁZDNINAMI.

TZN., ŽE DĚTI, KTERÉ CHODILY NA OBĚDY A VŠICHNI CIZÍ STRÁVNÍCI, MAJÍ AUTOMATICKY OBĚD UŽ OD PONDĚLÍ.

KDO NECHCE POKRAČOVAT VE STRAVOVÁNÍ, ODHLÁSÍ SI OBĚDY U VEDOUCÍ ŠJ.


Upozornění na provoz jídelny

V týdnu od 26. 10. 2020 do 31. 10. 2020 nebude školní jídelna v provozu. Toto platí jak pro žáky, tak pro cizí strávníky.1. 10. 2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Z důvodu omezeného pohybu cizích osob v prostorách školy, prosíme cizí strávníky o přechod na bezhotovostní platby- inkasa. Stejně tak žádáme, aby tak učinili i rodiče našich žáků, kteří platí doposud hotově. Podrobnosti Vám sdělí vedoucí školní jídelny.


Informace pro strávníky

V souvislosti se současnou epidemiologicky závažnou situací prosíme rodiče, aby řešili odběr obědů v první den nepřítomnosti žáka jedním z těchto způsobů:

°Varianta č. 1

  • Jídlonosič donesete do školní kuchyně nejpozději do 8.30 hodin, aby se zajistilo umytí v myčce při vysoké teplotě a tím se dodržely zásady bezpečného stravování. Hotový oběd si vyzvednete vchodem od rampy v čase 11.00 - 11.30 hodin nebo po domluvě s vedoucí stravování v jiném čase.

°Varianta č. 2

  • Oběd si vyzvednete v jednorázové krabičce vchodem od rampy v čase 11.00 - 11.30 hodin nebo po domluvě s vedoucí stravování v jiném čase. Krabička je za poplatek 5,- Kč.

Telefon pro bližší informace: 571 447 329, 605 063 898

Autor: Jana Kovalčíková, vedoucí stravování


HYGIENICKÉ ZÁSADY ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ROK 2020/2021 - CIZÍ STRÁVNÍCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Prevence onemocnění

°Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

°Omezit potkávání stejných skupin v co největší míře

°Vysoký stupeň osobní hygieny pro strávníky i personál ŠJ

°Pravidelné větrání

°Důkladný úklid

2. Stravování cizích strávníků

°Varianta č. 1 - vyčleněný samostatný čas /10.30 - 10.50 hodin/ a prostory, kde si strávník sní svůj oběd. Před vstupem do jídelny provedou strávníci desinfekci rukou. Vstup do jídelny je možný pouze bočním vchodem. Po ukončení je provedená dezinfekce všech použitých prostor.

°Varianta č. 2 - každý strávník má dvě sady jídlonosičů na výměnu, které se před vydáním stravy myjí v myčce při vysoké teplotě, měly by tomu tedy být uzpůsobené. Strava se připraví na předem určené místo /chodba - stůl/. V určený čas /11.00 - 11.30 hodin/ si strávník stravu odebere vchodem od rampy.