Zaměstnanci

Ředitelka:

Mgr. Gabriela Daňková - g.dankova[zavinac]zshl.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Výchovná poradkyně:

Mgr. Ivana Plátková - i.platkova[zavinac]zshl.cz

Metodička prevence:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Učitelé 1. stupně:

Mgr. Marie Juřičková 1. třída - m.jurickova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Miroslava Chovancová 2. třída - m.chovancova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Lišková 3. třída - j.liskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavla Struharňanská 4. třída - p.struharnanska[zavinac]zshl.cz

Mgr. Zuzana Vraníková 5. třída - z.vranikova[zavinac]zshl.cz


Učitelé 2. stupně a vyučované předměty:

Mgr. Lenka Tkadlecová (Aj) 6.A - l.tkadlecova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Hana Macháčová (ČJ, Nj) 6.B - h.machacova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavla Plšková (AJ, M, Inf, Tv, Vv) 7.A - p.plskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Lenka Salvétová (ČJ, Př) 7.B - l.salvetova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Petra Horáková (Ch, F) 7.C - p.horakova[zavinac]zshl.cz 

Mgr. Magdaléna Hořáková (Čj, SpecPed) 8.A - m.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Chromocvá (M, Př) 8.B - a.chromcova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Stanislav Fojtík (M, Inf) 8.C - s.fojtik[zavinac]zshl.cz

Mgr. Radka Kouřilová (ČJ, D) 9.A - r.kourilova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavlína Trnková (Př, Rv) 9.B - p.trnkova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Gajdošová (ČJ, VV) - 9.C - j.gajdosova[zavinac]zshl.cz


Netřídní učitelé:

Ing. Marie Bělejová (D, Pě)  - m.belejova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Lucie Poláchová (Ov, Aj, D) - l.polachova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jarmila Hořáková (M, SpecPed) - j.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jaroslav Povalač (Tv) - j.povalac[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Seibertová (Ch, Pě) - a.seibertova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Tichavská (Rj, Tv, Aj) - a.tichavska[zavinac]zshl.cz

Mgr. Bohumír Náhlý (Aj, Inf, Tv, ICT koordinátor) - b.nahly[zavinac]zshl.cz

Mgr. Marie Smolíková - Náboženství - m.smolikova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Ivana Tkadlecová (MD)


Asistentka pedagoga:

Jana Klišová - j.klisova{zavinac}zshl.cz

Olga Dorňáková - o.dornakova[zavinac]zshl.cz

Monika Badošková - m.badoskova[zavinac]zshl.cz

Lenka Valová - l.valova[zavinac]zshl.cz 

Mgr. Helena Orságová - h.orsagova[zavinac]zshl.cz

Lenka Hrabcová - l.hrabcova[zavinac]zshl.cz

Bc. Sára Nguyenová - s.nguyenova[zavinac]zshl.cz

Aneta Jakůbková - a.jakubkova[zavinac]zshl.cz

Helena Orságová (MD)

Vychovatelky:

Lenka Pešková (ŠD I., II.) - l.peskova[zavinac]zshl.cz

Barbora Tichá (ŠD I., II.) - b.ticha[zavinac]zshl.cz

Bc. Marie Šerá (MD)


Školní psycholožka

Mgr. Markéta Křížková - m.krizkova[zavinac]zshl.cz

Administrativa školy:

Účetní: Ing. Jarmila Vlčková - zslidec.vlckovaj[zavinac]seznam.cz

Administrativní pracovnice: Marie Vlčková - kancelar[zavinac]zshl.cz


Provozní zaměstnanci:

Školník: Bc. Richard Kovalčík - r.kovalcik[zavinac]zshl.cz

Uklízečky: Monika Kolmanová, V. L., L.S., A.S., M.S.

Školní kuchyně:

Vedoucí: Bc. Jana Kovalčíková - j.kovalcikova[zavinac]zshl.cz

Ostatní pracovnice kuchyně: Hana Beranová, Mária Kabrhelová, Ludmila Tvarůžková, Alena Zimková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Radek Kubíček, MBA - kubicek.dpo[zavinac]2consulting.cz