Zaměstnanci

Ředitelka:

Mgr. Gabriela Daňková - g.dankova[zavinac]zshl.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Výchovná poradkyně:

Mgr. Ivana Plátková - i.platkova[zavinac]zshl.cz

Metodička prevence:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Učitelé 1. stupně:

Mgr. Miroslava Chovancová 1. třída - m.chovancova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Marie Juřičková 2. třída - m.jurickova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavla Plšková 3. třída - p.plskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Vladislava Spáčilová 4. třída - v.spacilova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Lišková 5.A - j.liskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Zuzana Vraníková 5.B - z.vranikova[zavinac]zshl.cz

Učitelé 2. stupně a vyučované předměty:

Mgr. Lucie Poláchová (Ov, Aj, D) 6.A - l.polachova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jarmila Hořáková (M, SpecPed) 6.B - j.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Lenka Salvétová (ČJ, Př) 7.A - l.salvetova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Petra Horáková (Ch, F) 7.B - p.horakova[zavinac]zshl.cz

Ing. Marie Bělejová (D, Pě) 7.C - m.belejova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Stanislav Fojtík (M, ZSV) 8.A - s.fojtik[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Chromocvá (M, Př) 8.B - a.chromcova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Lenka Tkadlecová (Aj) 9.A - l.tkadlecova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavlína Trnková (Př, Rv) 9.B - p.trnkova[zavinac]zshl.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Jaroslav Povalač (Tv) - j.povalac[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Seibertová (Ch, Pě) - a.seibertova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Miloslava Smítková (Hv) - m.smitkova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Marie Šenkeříková (Čj, D, Nj/Rj) - m.senkerikova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Tichavská (Rj, Tv, Aj) - a.tichavska[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Kurtinová (Z, D) - j.kurtinova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Magdaléna Hořáková (Čj, SpecPed) - m.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Bohumír Náhlý (Aj, Inf, Tv, ICT koordinátor) - b.nahly[zavinac]zshl.cz

Mgr. Ludmila Vitteková - Náboženství

Mgr. Jana Gajdošová (MD)

Mgr. Radka Kouřilová (MD)

Mgr. Hana Macháčová (MD)

Mgr. Ivana Tkadlecová (MD)

Mgr. Pavla Struharňanská (MD)

Asistentka pedagoga:

Ladislava Červenková - l.cervenkova[zavinac]zshl.cz

Jana Klišová - j.klisova{zavinac}zshl.cz

Olga Dorňáková - o.dornakova[zavinac]zshl.cz

Monika Badošková m.badoskova[zavinac]zshl.cz

Vychovatelky:

Lenka Pešková (ŠD) - l.peskova[zavinac]zshl.cz

Bc. Helena Kulíšková (ŠK) - h.kuliskova[zavinac]zshl.cz

Bc. Marie Šerá (MD)

Školní psycholožka

Mgr. Markéta Křížková - m.krizkova[zavinac]zshl.cz

Administrativa školy:

Účetní: Ing. Jarmila Vlčková - zslidec.vlckova[zavinac]seznam.cz

Administrativní pracovnice: Marie Vlčková - kancelar[zavinac]zshl.cz


Provozní zaměstnanci:

Školník: Bc. Richard Kovalčík

Uklizečky: Monika Kolmanová, L.J., V. L., A. V., L.S.

Školní kuchyně:

Vedoucí: Bc. Jana Kovalčíková - j.kovalcikova[zavinac]zshl.cz

Ostatní pracovnice kuchyně: Hana Beranová, Mária Kabrhelová, Ludmila Tvarůžková, Alena Zimková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Radek Kubíček, MBA - kubicek.dpo[zavinac]2consulting.cz