Zaměstnanci

Ředitelka:

Mgr. Gabriela Daňková - g.dankova[zavinac]zshl.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Výchovná poradkyně:

Mgr. Ivana Plátková - i.platkova[zavinac]zshl.cz

Metodička prevence:

Mgr. Martina Slováčková - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Učitelé 1. stupně:

Mgr. Marie Juřičková (1. třída) - m.jurickova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Lišková (2. třída) - j.liskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Magdaléna Hořáková (3. třída) - m.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavla Struharňanská (4.A) - p.struharnanska[zavinac]zshl.cz 

Mgr. Miroslava Chovancová (4.B) - m.chovancova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Zuzana Vraníková (5. třída) - z.vranikova[zavinac]zshl.cz

Učitelé 2. stupně a vyučované předměty:

6.A - Mgr. Lenka Salvétová (Aj, Čj, Př) - l.salvetova[zavinac]zshl.cz

6.B - Mgr. Petra Horáková (F, Ch) - p.horakova[zavinac]zshl.cz

6.C - Ing. Marie Bělejová (D, Pě, Př) - m.belejova[zavinac]zshl.cz

7.A - Mgr. Stanislav Fojtík (F, M) - s.fojtik[zavinac]zshl.cz

7.B - Mgr. Alena Chromcová (M, Př) - a.chromcova[zavinac]zshl.cz

8.A - Mgr. Lenka Tkadlecová (Aj, Ov) - l.tkadlecova[zavinac]zshl.cz

8.B - Mgr. Ivana Plátková - i.platkova[zavinac]zshl.cz

9.A - Mgr. Lucie Poláchová (Aj, Ov, D) - l.polachova[zavinac]zshl.cz

9.B - Mgr. Jarmila Pechalová (Rj, Ov, Svp, Tv) - j.pechalova[zavinac]zshl.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Jaroslav Povalač (Tv) - j.povalac[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Seibertová (Ch) - a.seibertova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Miloslava Smítková (Hv) - m.smitkova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Marie Šenkeříková (Čj, D, Nj) - m.senkerikova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Alena Tichavská (Rj, Tv, Aj) - a.tichavska[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jana Kurtinová (Z) - j.kurtinova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Bohumír Náhlý (Aj, Inf, Tv, ICT koordinátor) - b.nahly[zavinac]zshl.cz

Mgr. Jarmila Hořáková (M) - j.horakova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Pavlína Trnková (Př) - p.trnkova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Ludmila Vitteková

Mgr. Jana Gajdošová (MD)

Mgr. Radka Kouřilová (MD)

Mgr. Hana Macháčová (MD)

Mgr. Ivana Tkadlecová (MD)

Asistentka pedagoga:

Ladislava Červenková - l.cervenkova[zavinac]zshl.cz

Jana Klišová - j.klisova{zavinac}zshl.cz

Vychovatelky:

Lenka Pešková (ŠK) - l.peskova[zavinac]zshl.cz

Petra Haspalová (ŠD) - p.haspalova[zavinac]zshl.cz

Bc. Marie Šerá (MD)

Školní psycholožka

Mgr. Markéta Křížková - m.krizkova[zavinac]zshl.cz

Administrativa školy:

Účetní: Ing. Jarmila Vlčková - j.vlckova[zavinac]zshl.cz

Administrativní pracovnice: Marie Vlčková - m.vlckova[zavinac]zshl.cz


Provozní zaměstnanci:

Školník: František Zezulka

Uklizečky: Monika Kolmanová, A.Ch., L.J., V. L., A. V.

Školní kuchyně:

Vedoucí: Bc. Jana Kovalčíková - j.kovalcikova[zavinac]zshl.cz

Ostatní pracovnice kuchyně: Hana Beranová, Mária Kabrhelová, Ludmila Tvarůžková, Alena Zimková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Radek Kubíček, MBA - kubicek.dpo[zavinac]2consulting.cz