Zaměstnanci

Ředitelka:

Mgr. Daňková Gabriela - g.dankova[zavinac]zshl.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Slováčková Martinam.slovackova[zavinac]zshl.cz


Výchovná poradkyně:

Mgr. Plátková Ivana - i.platkova[zavinac]zshl.cz

Metodička prevence:

Mgr. Slováčková Martina - m.slovackova[zavinac]zshl.cz


Učitelé 1. stupně:

Mgr. Lišková Jana (1. třída) - j.liskova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Juřičková Marie (2. třída) - m.jurickova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Mačková Jana (3.A) - j.mackova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Chovancová Miroslava (3.B) - m.chovancova[zavinac]zshl.cz

PaedDr. Coufal Miroslav (4. třída) - m.coufal[zavinac]zshl.cz

Mgr. Struharňanská Pavla (5. třída) - p.struharnanska[zavinac]zshl.cz

Učitelé 2. stupně a vyučované předměty:

6.A - Mgr. Fojtík Stanislav (F,M) - s.fojtik[zavinac]zshl.cz

6.B - Mgr. Chromcová Alena (M,Př) - a.chromcova[zavinac]zshl.cz

7.A - Mgr. Tkadlecová Lenka (Aj,Ov) - l.tkadlecova[zavinac]zshl.cz

7.B - Mgr. Tkadlecová Ivana (Čj,Př) - i.tkadlecova[zavinac]zshl.cz

8.A - Mgr. Poláchová Lucie (Aj,Ov, D) - l.polachova[zavinac]zshl.cz

8.B - Mgr. Pechalová Jarmila (Rj,Ov,Svp,Tv) - j.pechalova[zavinac]zshl.cz

9.A - Mgr. Horáková Petra (F,Ch) - p.horakova[zavinac]zshl.cz

9.B - Ing. Bělejová Marie (D,Pě,Př) - m.belejova[zavinac]zshl.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Povalač Jaroslav (Tv) - j.povalac[zavinac]zshl.cz

Mgr. Seibertová Alena (Ch) - a.seibertova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Miloslava Smítková (Hv) - m.smitkova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Šenkeříková Marie (Čj,D,Nj) - m.senkerikova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Tichavská Alena (Aj,Rj,Tv) - a.tichavska[zavinac]zshl.cz

Mgr. Kurtinová Jana (Z) - j.kurtinova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Lenka Salvétová (Aj) - l.salvetova[zavinac]zshl.cz

Mgr. Ludmila Vitteková

Mgr. Náhlý Bohumír (ICT koordinátor,Aj,Tv) - b.nahly[zavinac]zshl.cz

Mgr. Zuzana Vraníková (MD)

Mgr. Gajdošová Jana (MD)

Mgr. Kouřilová Radka (MD)

Mgr. Macháčová Hana (MD)

Asistentka pedagoga:

Červenková Ladislava - l.cervenkova[zavinac]zshl.cz

Jana Klišová - j.klisova{zavinac}zshl.cz

Vychovatelky:

Bc. Šerá Marie (ŠK) - m.trckova[zavinac]zshl.cz

Haspalová Petra (ŠD) - p.haspalova[zavinac]zshl.cz

Administrativa školy:

Účetní: Ing. Vlčková Jarmila - j.vlckova[zavinac]zshl.cz

Administrativní pracovnice: Vlčková Marie - m.vlckova[zavinac]zshl.cz


Provozní zaměstnanci:

Školník: Zezulka František

Uklizečky: Chovancová Amálie, Janáčová Ludmila, Kolmanová Monika, Látalová Věra, Vaňková Anna

Školní kuchyně:

Vedoucí: Bc. Kovalčíková Jana - j.kovalcikova[zavinac]zshl.cz

Ostatní pracovnice kuchyně: Beranová Hana, Kabrhelová Mária, Tvarůžková Ludmila, Zimková Alena

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Radek Kubíček, MBA - kubicek.dpo[zavinac] 2consulting.cz