Vaše děti a bezpečný internet

Tráví vaše děti stále víc a víc času na internetu? Nevíte, jaké stránky navštěvují a s kým po síti komunikují? Máte strach o jejich bezpečnost? Potom jsou následující odkazy určeny pro vás. Získáte přehled o zásadách bezpečného chování na internetu, dozvíte se, jak regulovat přístup dětí na určité servery, a seznámíte se i s pravidly zabezpečení svého počítače.

Domácí pravidla pro používání internetu

Dobrým způsobem, jak minimalizovat nebezpečí internetu, je dohodnout se s dětmi na určitých pravidlech. Společná pravidla jsou dobrým východiskem pro diskusi o bezpečném používání internetu.

Doba strávená u počítače by měla být ze zdravotních důvodů omezena.

Umístěte počítač např. do obývacího pokoje. V případě dětí předškolního věku je vhodné, aby jim při používání internetu asistovala dospělá osoba.

Přístup k internetu by u dětí předškolního věku měl být omezen na předem dohodnuté stránky. Pokročilejší děti mohou najít známé stránky pomocí nabídky s oblíbenými stránkami v internetovém prohlížeči.

Nejbezpečnějším řešením je vytvořit osobní pracovní prostředí dítěte, ve kterém je přístup k internetu omezen pouze na určité stránky.


Doporučení:

Umístěte počítač do místnosti používané celou rodinou

Tímto způsobem se stane mluvení o internetu a udržování přehledu o jeho používání přirozenou součástí každodenního života. Když je počítač umístěn ve společné místnosti, může být diskuse o problémech snazší. Můžete také používat internet společně.

Mluvte o internetu

Projevte zájem o to, co vaše dítě a jeho přátelé dělají - na internetu i mimo něj. Mluvte o skvělých a zajímavých věcech, k nimž lze internet využít, ale také o potížích, kterým může čelit. Mluvte s dětmi o tom, co by měly dělat, kdykoli se při používání internetu nebudou cítit dobře.

Naučte se lépe pracovat s počítačem

Pokud sami používáte internet, je snazší určit, co je pro vaše děti dobré. Můžete jim lépe pomoci při hledání užitečného materiálu na internetu.

Používejte internet společně

Najděte stránky, které jsou vhodné pro děti, nebo se naučte, jak najít užitečné informace - naplánujte společně dovolenou, navštivte stránky zaměřené na vzdělání nebo najděte informace o koníčcích a zájmech dětí. Při společném procházení internetu můžete dítěti pomoci posoudit hodnotu nalezených informací. Oblíbené stránky můžete uložit jako záložky, abyste je mohli znovu otevřít jediným klepnutím.

Vytvořte s dětmi dohodu o tom, jak a kdy budou internet používat

Může být užitečné dohodnout se na době a určitých webech, které mohou děti na internetu navštěvovat. Toto je nutné s dětmi prodiskutovat a uzavřít s nimi společnou dohodu.

Text převzat z webu https://www.seznamsebezpecne.cz/