Články

 

Několik krátkých ukázek kreslených animací našich žáků z hodin informatiky. Žáci používali pouze program Malování a Editor videa. Každá animace se skládá minimálně z 24 snímků.

Také v naší škole jsme zaznamenali důležitou událost, která momentálně vzbuzuje pozornost takřka celého světa. Jedná se o úmrtí královny Alžběty II., která byla panovnicí Velké Británie plných 70 let a byla rovněž hlavou čtrnácti dalších států spadajících do Commonwelthu. Těšila se značné oblibě Britů i celého světa.

V letošním školním roce jsme přivítali žáky v odborné učebně angličtiny novou výmalbou s velkoformátovou siluetou Londýna, která je typická svými stavbami a symboly. Záměrem je přiblížit atmosféru Londýna a vytvořit příjemné prostředí pro výuku angličtiny. Podle prvních reakcí žáků bylo zřejmé, že se tato změna podařila a žáky zaujala. Poděkování...

V letošním školním roce jsme obnovili spolupráci mezi žáky první a deváté třídy. Prvňáčci tak získali nové známé, kamarády a průvodce ve třídě 9. A. Deváťáci nově příchozí děti přivítali už 1. září a předali jim "pamětní medaile". 2. září se obě třídy setkaly znovu. Proběhlo představování a seznamování, předávání dárečků a společná procházka po...