Články

 

Na první společné procvičování přišlo do naší školy 22 dětí se svými rodiči. Formou zábavných aktivit si zopakovali správné držení tužky, grafomotoriku, geometrické tvary, barvy, počítání, vystřihování, naučili se krátkou zimní básničku a na závěr se podívali do školní družiny, kde si s radostí ještě pohráli. Všichni byli moc šikovní a odcházeli s...

Opět pokračuje spolupráce mezi 1. a 9. třídou. Deváťáci provedli prvňáky velmi tvořivě tématem Kamarádství. Při kresbě a navlékání náramků přátelství se mohli mnohem lépe poznat. Povídali jsme si na téma přátelství a stihli jsme i probrat, kde se nachází v těle jaké orgány:). Děkujeme deváťáci!

GRATULUJEME ke krásnému 1. místu Veronice Vaňkové v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Jednalo se o okresní kolo, které proběhlo ve Valašském Meziříčí.

V dnešních dvou zápasech ve vybíjené mezi ZŠ Horní Lideč a ZŠ Valašská Polanka byli v obou případech úspěšnější žáci z Valašské Polanky, kteří tak postupují do dalších bojů ve Vsetíně a Rožnově.

Kroužek šití má za sebou další dva projekty z bavlněného plátna.

29. 1. 2020 proběhl projektový den pro žáky šestých tříd pod názvem: CHRÁNÍME SVŮJ DOMOV.Žáci pracovali ve skupinách. Zopakovali si učivo ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, jazyka českého, historie regionu. Seznámili se s chováním při evakuaci, ochranou domu při evakuaci a co si dát do evakuačního zavazadla.
První místo získala skupina č. 8 -...