Články

 

Dne 17. března 2021 se konalo krajské kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. V letošním roce žáci zpracovávali téma BAROKO. Soutěžící mohli získat maximálně 80 bodů. Z naší školy do krajského kola postoupil Surových Šimon (získal 67 bodů) a Vašků Veronika (získala 66 bodů), díky vysokému bodovému zisku jsou zařazeni mezi úspěšné řešitele této velmi obtížné...

Naši prvňáčci se zapojili do charitativní akce s podtitulem: Děti darují dětem. Díky ochotě a dobročinnosti rodičů jsme shromáždili 4 plné krabice, které rozveselí oči 4 dětem.