Články

 

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné předměty. 57 žáků 9. ročníku řešilo 24 úloh, tím si prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhl Tomáš Kurtin, žák 9.A třídy. Gratulujeme.

72 hodin

17.10.2021

V pátek 15. 10. jsme se se IV., V. a IX. ročníkem zapojili do projektu 72 hodin, který se v ČR koná již po deváté. V tyto dny se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomáhají druhým, přírodě či jejich okolí.

Dne 6. 10. 2021 proběhla první on-line lekce angličtiny s rodilou mluvčí z Velké Británie.

20. září 2021 proběhl třídnický den tříd 6. B a 6. C. Tento den byl naplněn řadou zajímavých a dovednostních aktivit viz foto.

Dne 13.9.2021 jsme se poprvé sešli ve školní družině s výtvarným kroužkem. Podzim je plný barev a materiál na tvoření najdeme v přírodě. Děti si vyráběly obrázek z přírodnin a povídali jsme si o podzimu, jeho krásách a jak jej vnímají.

Hezké počasí a ideální vlhkost písku na školním hřišti, nabízelo ty nejlepší podmínky na stavění hradů. Děti si utvořily družstva, kterých bylo celkem 10. Chvíli jim trvalo, než si uvědomily, že práci si musí rozdělit a vzájemně mezi sebou komunikovat. Na stavění měly časový limit 1 hodinu. Jednou z mnoha motivací vyhrát byla 1. cena v podobě...

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme letos nemohli uskutečnit slavnostní zahájení školního roku klasickým způsobem venku. Alespoň jsme tedy přivítali prvňáčky a žáky 6. tříd ve vestibulu školy.