Články

 

Ve středu 14. února 2018 jsme s žáky 5. třídy uspořádali třetí ročník "Palačinkového dne", který je britskou obdobou našeho začátku masopustu. Žáci se v únorových hodinách angličtiny pomocí pracovních listů a videa seznámili s touto staletou, ale stále živou, tradicí. Během středečního dopoledne děti ve školní cvičné kuchyni připravily...

Ve dnech 7. - 9. února 2018 se žáci 6. ročníků poprvé zúčastnili tzv. "Orientačních dnů" ve Fryštáku. Možná se ptáte, co to jsou orientační dny? Jedná se o třídenní akci, která je určena pro nově vzniklé kolektivy žáků a jejímž hlavním cílem je bližší seznámení se navzájem, stmelování kolektivu, navázání kamarádských vztahů mezi sebou a...

Žáci 4. třídy v rámci projektového vyučování a mezipředmětových vztahů (pracovní činnosti, přírodověda, tělesná výchova) vyrobili budku a krmítka pro ptáky a vydali se do přírody v okolí školy, kde pozorovali zvířecí stopy ve sněhu. Přírodovědnou procházku si nezapomněli zpestřit pořádnou sáňkovačkou, která patří mezi vděčné a tradiční zimní...

Ve čtvrtek 1.2. se pátá třída vydala na zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kde si žáci zkusili vytvořit pískové mandaly. Děti si mohly vybrat mezi klasickými a zvířecími motivy, a to s různým stupněm obtížnosti. Všem se jejich obrázek povedl. Zároveň si děti prohlédly výstavu výrobků z lega s názvem Svět kostiček. Během tohoto programu se žáci...

Dalším novým prvkem v hodinách angličtiny bylo vytvoření krátkého videoklipu, kde žáci tvořili ohlédnutí za tím, jak prožili své Vánoce. Pro tvorbu klipů jsme využili volně přístupného programu Adobe Spark a žákům se jejich videa velice podařila.

Ve středu 24. 1. 2018 se pro žáky devátých ročníků uskutečnila beseda vedená por. Bc. Vladislavem Malcharczikem. Téma bylo zacíleno na problematiku trestní odpovědnosti mladistvých. Beseda byla zaměřena na věkovou skupinu patnáctiletých a starších mladistvých. Pan poručík čerpal ze svých zkušeností s touto věkovou skupinou, s nejčastějšími...

Ve dnech 12. a 17. ledna 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky druhého stupně. Písemné části se zúčastnilo 50 soutěžících ve dvou kategoriích. Deset nejúspěšnějších žáků postoupilo do druhého kola, v němž prokázali svou schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Po úvodním představení popsal každý soutěžící obrázek a...

Spěchej pomalu - tak zní název literární soutěže, které se letos zúčastnila i žákyně naší školy Martina Běloňová. Do soutěže se přihlásilo 175 prací žáků 8. a 9. tříd ze základních škol nejen Zlínského kraje. Porotě, v níž zasedali např. známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček, se proto rozhodovalo o oceněných velmi těžce a někdy rozhodovaly o...