Projekty

Naše škola je zapojená v těchto projektech:


Projekt pomáhající obětem šikany