Projekty


Projekt "Dílny ZŠ HL" - spolufinancováno Zlínským krajem

V rámci programu MaS05-20 jsme 15. 6. 2020 podali žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport) na "Podporu vybavení dílen v základních školách". Žádost byla schválena a projekt s názvem "Dílny ZŠ HL" byl podpořen. Celková částka neinvestičního charakteru na vybavení dílen činí 100.000,- Kč, kdy 70% této částky tvoří dotace od Zlínského kraje a 30% financuje škola z prostředků od zřizovatele určených na provoz školy.

Potřebnost realizace projektu shledáváme především v posílení manuální zručnosti žáků, v posílení rukodělných činností v rámci základní školní přípravy a v motivaci žáků k volbě dalšího studia v technických oborech. Vybavení školních dílen vnímáme jako významnou pomoc při řešení problematických míst v oblasti polytechnického vzdělávání žáků, která přispěje k posílení zájmu žáků o jejich budoucí studijní cesty v oborech technického zaměření.

Cílovou skupinou jsou žáci 1. i 2. stupně základní školy.

Přínos pro žáky 1. stupně: vnímání pracovních činností (výchovy) jako součást polytechnické výchovy s propojením jejich tří složek - přírodovědecké, technické a environmentální.

Přínos pro žáky 2. stupně: motivace k dalšímu studiu především v technických oborech středních škol, osvojení si základních postupů při práci s různými materiály, manipulace se základním vybavením pracovní dílny (pilka, pilník, kleště...). 


Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Více informací najdete ZDE
Projekt pomáhající obětem šikany