Školní družina

Ve školní družině se o Vaše děti starají vychovatelky Lenka Pešková a Barbora Tichá.

 • je určena převážně žákům 1. stupně,
 • poskytuje dětem relaxaci po vyučování, odpočinkové a pohybové aktivity,
 • rozvíjí jejich zájmy a nadání,
 • obsahová náplň probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem,
 • poplatek za školní družinu je 80,- Kč/měsíc,
 • školní družina má NOVĚ dvě oddělení,
 • Oddělení ŠD I. se nachází v pavilonu školní jídelny v 1. poschodí
  • určena zpravidla žákům 1. a 2. roč. (dle kapacity i 3. roč.)
  • vychovatelka: Lenka Pešková
 • Oddělení ŠD II. se nachází ve správním pavilonu v přízemí (bývalý ŠK)
  • určena zpravidla žákům od 3. ročníku
  • vychovatelka: Barbora Tichá

Provoz školní družiny:

Ráno 6:30 - 7:15 hod.

Odpoledne 11:10 - 15:30 hod.

Děti budou potřebovat:

 • starší věci na převlečení - pracovní činnosti a pohybové aktivity
 • ručník (malý)

Omluva dítěte: pouze písemnou formou (do deníku školní družiny).

Časy odchodů dítěte ze školní družiny, které jsou uvedeny na přihlášce, jsou závazné. Změna je možná opět písemně a po dohodě s vychovatelkou.

Telefon na vychovatelky:

Lenka Pešková (ŠD I): 739 491 975

Barbora Tichá (ŠD II): 605 509 687