Školní družina


    Ve školní družině se o Vaše děti stará vychovatelka Lenka Pešková.

  • Školní družina má jedno oddělení.
  • Oddělení se nachází v pavilonu školní jídelny v 1.poschodí.
  • Je určena žákům 1. - 3. tříd.
  • Poskytuje dětem relaxaci po vyučování, odpočinkové a pohybové aktivity.
  • Rozvíjí jejich zájmy a nadání.
  • Obsahová náplň probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.

Provoz školní družiny:

Ráno 6:30 - 7:15 hod.

Odpoledne 11:10 - 15:30 hod.

Děti budou potřebovat:

  • starší věci na převlečení - pracovní činnosti a pohybové aktivity
  • ručník (malý)


Omluva dítěte : pouze písemnou formou (do deníku školní družiny).

Časy odchodů dítěte ze školní družiny, které jsou uvedeny na přihlášce, jsou závazné. Změna je možná opět písemně a po dohodě s vychovatelkou.

Telefon na vychovatelku: 739 491 975.