Školní družina

Vážení rodiče,

na základě Vašeho zájmu o ranní školní družinu byl zahájen 3. října 2016 její provoz. K pravidelné docházce se přihlásilo 9 dětí, nepravidelně budou ale moci využít ranní družinu i další zájemci.

Děti přihlášené k pravidelné docházce do ranní družiny budou chodit vedlejším vchodem (po schodech k jídelně) přímo do pavilonu školní družiny. K otevření dveří jim bude sloužit jejich čip (používaný k výdeji obědů), na který je nahrán volný vstup bočními dveřmi v časovém rozmezí 6.30 - 7.15 hod. Čip dítě přiloží na snímač (krabičku), který je umístěn vlevo u dveří, a dveře se mu zpřístupní.

Děti, které ranní družinu budou využívat jen příležitostně, čipy používat nebudou. Jejich rodiče telefonicky či sms zprávou nahlásí jejich příchod vychovatelkám. Ty si pro dítě přijdou ve smluvený čas ke dveřím.

Telefonní čísla: 739 491 975 nebo 605 509 687.

Vychovatelky budou dětem k dispozici od 6.30 hod každý den školního vyučování. V 7.15 hod děti odvedou z družiny do prostoru šaten, kde už v tuto dobu bude zajištěn dohled nad žáky jejich učiteli.

Pozn.: Bundy a boty si děti odloží na věšáku před školní družinou. Je vhodné, aby si děti donesly do ranní družiny lehké přezůvky z domu (můžou zůstávat ve skřínce ve družině).

Mgr. Gabriela Daňková

ředitelka školy


 • Školní družina je součástí základní školy.
 • Je určena pro žáky 1. stupně.
 • Nachází se v pavilonu školní jídelny v 1. poschodí.
 • Tvoří ji jedno oddělení.
 • Oddělení je vybaveno hernou, pomůckami, stolními hrami, knihami, hračkami aj.
 • Hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině
 • Posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.
 • Děti hrají kolektivní i individuální hry.
 • Družina pořádá řadu akcí a soutěží.
 • Děti mají možnost navštěvovat sportovní areál a dětské hřiště poblíž školy.
 • Má bohatou zájmovou činnost.
 • Provoz školní družiny je od 11.10 h do 15.30 h
 • O děti se stará vychovatelka Petra Haspalová