Školní družina

INFORMACE PRO RANNÍ DRUŽINU

Děti chodí vedlejším vchodem (po schodech k jídelně) přímo do pavilonu školní družiny.

K otevření bude sloužit jejich čip (používaný k výdeji obědů), na který je nahrán volný vstup v časovém rozmezí 6.30- 7.15 hod.

Čip dítě přiloží na snímač (krabičku), který je umístěn vlevo u dveří a vchod se zpřístupní.

Děti, které ranní družinu využívají jen příležitostně, čip nepotřebují. Jejich rodiče telefonicky nebo sms zprávou nahlásí jejich příchod vychovatelce. Ta si pro dítě přijde ve smluvený čas ke dveřím.


    Ve školní družině se o Vaše děti stará vychovatelka Lenka Pešková.

  • Školní družina má jedno oddělení.
  • Oddělení se nachází v pavilonu školní jídelny v 1.poschodí.
  • Je určena žákům 1. - 3. tříd.
  • Poskytuje dětem relaxaci po vyučování, odpočinkové a pohybové aktivity.
  • Rozvíjí jejich zájmy a nadání.
  • Obsahová náplň probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.

Provoz školní družiny:

Ráno 6:30 - 7:15 hod.

Odpoledne 11:10 - 15:30 hod.

Děti budou potřebovat:

  • starší věci na převlečení - pracovní činnosti a pohybové aktivity
  • ručník (malý)

Je nutné omlouvat dítě pouze písemnou formou.

Telefon na vychovatelku: 739 491 975.