8th grade - English

Writing an e-mail:


Učení se angličtiny je jako... - video od Broni Sobotky

Tázací dovětky - cvičení na Help 4 English

Fake news:

https://www.thefakenewsgenerator.com - fake zprávy ze zpravodajského portálu

https://breakyourownnews.com - screenshot z falešných videozpráv

https://thispersondoesnotexist.com - generování falešných neexistujících tváří


Vocabulary test - UNIT 4D + Culture - GROUP A

Vocabulary test - UNIT 4D + Culture - GROUP B


Testyourvocab.com - testování šíře slovní zásoby

Make your own avatar - vytvoř si svého avatara - Download - PNG 400x400 - ulož pod svým jménem - pošli na b.nahly@zshl.cz                                                                                                                                    Přidáno: 8.4.

Question forms - Group A test

Question forms - Group B test

1. dokončit 12 vět o svých Vánocích do sešitu
2. naučit se na středu 8 z těchto vět
3. v pondělí test na předložky času - game code na procvičování na Kahoot: 0462476
4. postupně se učit a přepsat slovíčka 3A - odkaz na Quizlet                                                               Přidáno: 5.1.


Making (interactive) Christmas cards

1. Create your account - https://www.genial.ly/

2. https://www.photosforclass.com/ - free photos

3. https://coolsymbol.com/cool-fancy-text-generator.html - zajímavé druhy typů písma

Homework - předložky času:

1. https://join.quizizz.com - game code: 268225

2. https://kahoot.it/challenge/0884018

Obojí udělat nejpozději do úterní půlnoci.                                                             Přidáno: 17.12.

Homework - Workbook 18/1, 2                                                                               Přidáno: 14.12.

Future tense - WILL (test)

Homework (a příprava na test 21.11.)

Exercise #1

Exercise #2 (klikni na chybu, pokud je ve větě)

Exercise #3

Domácí úkoly na podzimní prázdniny:

1. Edupage - cvičení na minulý čas přímo v Edupage 

2. Naučit se minirozhovory na téma Problems (sešit + učebnice) 

3. WB: 6/1,2,3 + 8/1                                                                                                        Přidáno: 27.10.

Vocabulary - UNIT 1 A+B - cvičení na Quizlet                                                             Přidáno 10.10.

Homework - Kahoot (present perfect - předpřítomný čas) - odkaz ZDE                 Přidáno 3.10.

Speaking - Likes and dislikes (zkoušení v pátek) - 10 vámi vybraných vět             Přidáno 3.10.

Homework: Na pondělí napiš a nauč se 6 vět o sobě v přítom. čase prostém (opak.činnosti, osobní zvyky, obecné pravdy). 3 věty kladné a 3 záporné, v každé větě musí být příslovce (např. usually, often, every... atd.)

Nesmí se opakovat stejná slovesa a nepoužívat slovesa GO, PLAY, WATCH      Přidáno 28.9.

Test - Vocabulary + Present simple (Wednesday Sept. 26)

Homework - Present simple (Google forms)                                Přidáno 19. 9. 2018

Dokument s anglickými zkratkami (Spelling)                                 Přidáno: 13. 9. 2018