9th grade - English

Future tense - WILL (test)

Homework (a příprava na test 21.11.)

Exercise #1

Exercise #2 (klikni na chybu, pokud je ve větě)

Exercise #3

Domácí úkoly na podzimní prázdniny:

1. Edupage - cvičení na minulý čas přímo v Edupage 

2. Naučit se minirozhovory na téma Problems (sešit + učebnice) 

3. WB: 6/1,2,3 + 8/1                                                                                                        Přidáno: 27.10.

Vocabulary - UNIT 1 A+B - cvičení na Quizlet                                                             Přidáno 10.10.

Homework - Kahoot (present perfect - předpřítomný čas) - odkaz ZDE                 Přidáno 3.10.

Speaking - Likes and dislikes (zkoušení v pátek) - 10 vámi vybraných vět             Přidáno 3.10.

Homework: Na pondělí napiš a nauč se 6 vět o sobě v přítom. čase prostém (opak.činnosti, osobní zvyky, obecné pravdy). 3 věty kladné a 3 záporné, v každé větě musí být příslovce (např. usually, often, every... atd.)

Nesmí se opakovat stejná slovesa a nepoužívat slovesa GO, PLAY, WATCH      Přidáno 28.9.

Test - Vocabulary + Present simple (Wednesday Sept. 26)

Homework - Present simple (Google forms)                                Přidáno 19. 9. 2018

Dokument s anglickými zkratkami (Spelling)                                 Přidáno: 13. 9. 2018