6.A - Náš region

06.04.2022

Tož toto nás fakt bavilo! Třída 6. A v hodinách Občanské výchovy vypracovala projekt s názvem: "NÁŠ REGION - VALAŠSKO." Žáci představili lidové tradice, památky, přírodní krásy i tradiční pokrmy. Nechyběl ani valašský dialekt. Projekt jsme zakončili radostným zpěvem! Proto se ze třídy ozývaly valašské lidové písně My sme Valaši a Vysoký Jalovec. Shrnutí: Všeci sme hrdí Valaši!

Autor a foto: Mgr. Pavlína Trnková

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE