72 hodin - Sázení stromů - projekt 8.B

30.10.2022

Jeden moudrý citát říká: "Pokud chceš slyšet zpěv ptáků, nekupuj klec, ale zasaď stromy!"

A přesně to se podařilo našim žákům! Díky projektu 72 hodin a nasazení třídy 8. B má naše škola ovocný sad, na který budeme jistě za pár let pyšní. Žáci se postarali nejen o vlastní návrhy, ale také o realizaci celého projektu. Chopili se toho velmi zodpovědně a s velkým nadšením. Nejenže vysázeli všech 17 stromů (1 třešeň, 8 jabloní a 8 hrušní), ale také prostor důkladně připravili - shrabali listí, vykopali kořeny starých keřů, sestříhali stávající keře atd. Podařilo se nám tak zvelebit prostor mezi dvěma pavilony a vytvořit budoucí odpočinkovou zónu.

Tento projekt stál žáky spousty sil, ale mnohem více nám všem dal! Kromě stromů, vytáhl děti na několik hodin ven, zapojil je do práce, nadchl je pro společný výsledek a posílil přátelské vztahy.

Děkujeme vedení školy a všem, kdo za projektem stojí, za možnost ho realizovat. Obrovský dík patří všem žákům za jejich nadšení, ochotu a píli. Paní asistentce Lence Valové a panu školníkovi patří dík za velkou podporu a pomoc. A nesmíme zapomenout poděkovat rodičům za zapůjčení nářadí.

Tímto náš projekt nekončí, budeme pokračovat dál! Jak? To se dozvíte v příštím článku!

Malá nápověda: Myslíme i na zdejší faunu! :-) 

Autor a video: Mgr. Pavlína Trnková