8.B - Učíme se poskytovat první pomoc

16.01.2023

11. ledna 2023 přijala naše pozvání do školy slečna Sabina Valová, která pracuje jako zdravotní sestra na Chirurgickém oddělení Vsetínské nemocnice. Sabina nás seznámila nejen se všeobecnými postupy a pravidly pro poskytování první pomoci, ale také s modelovými situacemi, které mohou v našem životě nastat.Díky této přednášce jsme se dozvěděli, jak rozpoznáme kritický stav, kam volat o pomoc, jak správně resuscitovat či ošetřit krvácivé zranění. Nejpopulárnější byl u žáků samozřejmě praktický nácvik první pomoci. Žáci si při něm vyzkoušeli jak uložit postiženého do zotavovací polohy nebo jak provést kvalitní a účinnou kompresi hrudníku při resuscitaci.

Děkujeme Sabině za perfektně připravenou přednášku, jasný a srozumitelný výklad, za zaškolení v praktickém nácviku první pomoci a odpovědi na naše zvídavé otázky.

Věřím, že naše setkání nebylo poslední!

Autor a foto: Pavlína Trnková 

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE