50. výročí otevření školy

24.10.2018

Dne 19. října 2018 oslavila ZŠ v Horní Lidči 50. výročí svého otevření. Této vzpomínkové akce se zúčastnili i bývalí ředitelé, učitelé a zaměstnanci, kteří na této škole působili a významné osobnosti Hornolidečska. Mezi čestné hosty usedl i senátor Jiří Čunek.

Samotné setkávání započalo již ve slavnostně vyzdobeném vestibulu, v němž byli všichni příchozí uvítáni současným vedením školy i učiteli. Vřelá slova, stisky rukou i objetí, to vše bylo velmi srdečné a dojemné. Všichni se najednou vrátili o několik let zpátky. Vestibul ožil celou řadou vzpomínek, úsměvů, otázek a odpovědí. Hosté měli možnost prohlédnout si školu, zavzpomínat přímo v učebnách na svá aktivní léta, prohlédnout si nové moderní vybavení školy a pokochat se pohledem na sportovní areál.

Celá akce se soustředila do slavnostně vyzdobené školní jídelny, která vypadala skutečně velkolepě. Po kulturním vystoupení žáků se ujala slova ředitelka školy, Mgr. Gabriela Daňková, která ve svém projevu nastínila postupnou modernizaci školy i výuky a ocenila velmi dobrou spolupráci s OÚ Horní Lideč. Poté vystoupili i ostatní hosté, kteří krátce zavzpomínali na dobu svého působení na této škole.

Na školní zahradě proběhlo zasazení školního stromu - lípy, k jejímž kořenům byla uložena schránka s mnoha dobovými dokumenty i vzkazy našich žáků budoucím generacím. Oficiální akci ukončil krátký filmový dokument, který umožnil nahlédnout přímo do výuky v odborných učebnách, na prvním stupni, tělocvičně, sportovním areálu.....

Skvělou tečkou za celým náročným programem byl slavnostní raut, který připravily kuchařky školy, a ten už jen umocnil výbornou náladu všech přítomných.

K tanci a poslechu zahrála kapela Fanynka, s níž vystoupil pan Antonín Ryza.

Vedení školy vyslovuje vřelý dík všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, jejíž příprava a organizace byly velmi náročné.

Vzhledem k množství a velikosti fotek je celé fotoalbum umístěno na serveru Rajče. Celé album si můžete prohlédnout ZDE.

Autor: Mgr. Marie Šenkeříková

Foto: Mgr. Bohumír Náhlý