Časový harmonogram prvního týdne

01.09.2019

PONDĚLÍ:

7.30 - 8.15 - Slavnostní zahájení - setkání před školou a s TU 

8.15 - 9.00 - TU ve třídách - ukončení v 9.00 hod 

ÚTERÝ: 

TU se svými třídami (třídnické hodiny).

V týdnu od 2.9. - 6.9. bude režim vyučování: I. stupeň 4 vyučovací hodiny a II. stupeň 5 vyučovacích hodin.

STŘEDA - PÁTEK: 

Výuka dle rozvrhu v režimu 4 a 5 vyučovacích hodin