Celostátní soutěž – Přírodovědný klokan 2022

22.10.2022

12. října 2022 proběhl u nás na škole tradiční Přírodovědný klokan. Test obsahoval 24 úloh nejen z biologie, ale i z chemie, matematiky, fyziky, zeměpisu a logiky. Žáci 9.ročníku řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti možností. Neúspěšnější řešitelé byli tito žáci : 

Štěpán Strnad

Štěpán Filák

Josef Mana

Vítězům gratulujeme. Také všichni ze 42 účastníků soutěže si zaslouží pochvalu.

Autor: Mgr. Alena Chromcová a učitelé matematiky