Další dvě nové Wi-Fi pro žáky

03.10.2018

Poté, co byly vloni zřízeny pro výukové účely dvě Wi-Fi sítě pro žáky, přibyly letos další dvě Wi-Fi sítě a to v učebně Chemie a Fyziky a v jazykové učebně u školního klubu. Další dvě (z loňského roku) jsou v učebně Informatiky a v pavilónu 2. stupně v prvním patře.

Všechny 4 sítě mají určitý dosah, takže se dají používat i v dalších učebnách. Dnes již existuje řada mobilních a webových aplikací určených pro výuku a domácí učení, záleží tedy jen na každém pedagogovi, do jaké míry toto vše uplatní a využije ve svých předmětech. 

Autor: Mgr. Bohumír Náhlý