Den Země - 4. třída

22.04.2022

Dnes na svátek Dne Země se děti ze 4. třídy zapojily do úklidu odpadu v obci. V lesíku Bálová nasbíraly 3 pytle odpadu, který po sobě zapomněli uklidit lidé. Tímto jim chci poděkovat za aktivitu a úsilí. 

Autor a foto: Mgr. Jana Lišková