Den Země - fotoreportáž

26.04.2019

Ohlédnutí za letošními oslavami Dne Země

Projektový den proběhl 26. dubna 2019.

Na 1. stupni probíhaly například aktivity na téma: Jak pomoci naší planetě. Co dělat, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo stále hezčí a zdravé. Jak třídit odpad.

Dobrovolníci, z řad žáků 9. ročníku, se aktivně podíleli na této projektové výuce žáků na 1. stupni.

V prostorách tělocvičny proběhly výukové programy: Žonglování, Intuitivní hry, Cirkus. Tyto pohybové aktivity byly určeny pro žáky 4., 5. a 7. ročníku.

Žáci 6. ročníku páteční dopoledne strávili v prostorách ekofarmy Agrofyto v Horní Lidči.

Pro žáky 7. ročníku byla připravena naučně-vzdělávací přednáška: Naši plazi, kterou prezentoval zoolog RNDr. Mojmír Vlašín.

Preventivní program: Jak se nenechat podvést připravil pan Radomír Palacký. Poutavou a zajímavou formou upozornil na nebezpečí nekritického přijímání informací zveřejňovaných na sociálních sítích.

Naučně-vzdělávací program na téma: Každodenní kapka vody, prezentující paní Davidová, měla upozornit na nedostatek vody v krajině. Tyto aktivity byly určeny pro žáky 8. ročníku.

Tajemství valašských kamenů, Partyzánskou stezkou byly aktivity určené pro žáky 9.ročníku a to v prostorách Vsetínského zámku.

V rámci oslav Dne Země proběhl poprvé sběr starého papíru, kdy ve sběru soutěžili žáci na 1. stupni. Celkem se nasbíralo 2784 kg starého papíru. Nejvíce donesli žáci 5. třídy. Nejlepším "sběratelem" se stal Josef Mana, žák 5. třídy, odevzdal 290 kg.

Autor: Mgr. Alena Chromcová

Foto: Mgr. Bohumír Náhlý