Důležité informace k závěru školního roku

17.06.2020

Přečtěte si, prosím, pečlivě důležité informace týkající se všech žáků.

1. Pokyny pro 9. roč. + čestné prohlášení

2. Změny ve výuce pro 6. - 8. roč.

3. Vysvědčení pokyny k předání + čestné prohlášení