Exkurze Dlouhé stráně a Velké Losiny

18.10.2022

Po covidové přestávce se opět rozběhly exkurze pro žáky naší školy. Pod vedením paní učitelky Marie Bělejové se 48 žáků 8. a 9. ročníku vydalo v pátek 14. října 2022 na exkurzi do Jeseníků. Navštívili raritu Olomouckého kraje - přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Seznámili se s historií její výstavby a prohlédli si s průvodcem její zázemí a obě vodní nádrže, z nichž ta horní leží ve výšce 1350 m.n.m. a její obvod má délku 1750 metrů. 

Někteří žáci - sportovci tuto vzdálenost běželi na čas. Po třech hodinách se žáci autobusem přesunuli na další zajímavé místo - do dnes už jediné výrobny ručního papíru v ČR ve Velkých Losinách, která usiluje o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po hodinové prohlídce historické manufaktury s místní průvodkyní mnozí využili možnosti zakoupení suvenýrů ve firemním obchůdku. Zbylé kapesné pak na zpáteční cestě žáci utratili v nákupním centru Šantovka v Olomouci. Průběh dne v kulisách podzimních Jeseníků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Autor a foto: Mgr. Lucie Poláchová

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE