Hygienické zásady školní jídelny pro rok 2020/2021 - cizí strávníci

03.09.2020

HYGIENICKÉ ZÁSADY ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ROK 2020/2021 - CIZÍ STRÁVNÍCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Prevence onemocnění

°Zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

°Omezit potkávání stejných skupin v co největší míře

°Vysoký stupeň osobní hygieny pro strávníky i personál ŠJ

°Pravidelné větrání

°Důkladný úklid

2. Stravování cizích strávníků

°Varianta č. 1 - vyčleněný samostatný čas /10.30 - 10.50 hodin/ a prostory, kde si strávník sní svůj oběd. Před vstupem do jídelny provedou strávníci desinfekci rukou. Vstup do jídelny je možný pouze bočním vchodem. Po ukončení je provedená dezinfekce všech použitých prostor.

°Varianta č. 2 - každý strávník má dvě sady jídlonosičů na výměnu, které se před vydáním stravy myjí v myčce při vysoké teplotě, měly by tomu tedy být uzpůsobené. Strava se připraví na předem určené místo /chodba - stůl/. V určený čas /11.00 - 11.30 hodin/ si strávník stravu odebere vchodem od rampy.

Autor: Jana Kovalčíková, vedoucí stravování