Informace k začátku školního roku - aktualizace

31.08.2020

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

AKTUALIZACE

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. září 2020

§ slavnostní zahájení a setkání žáků a učitelů před budovou školy v 7.30 hod BUDE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ (BEZ DEŠTĚ) PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY NA NÁDVOŘÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

§ V PŘÍPADĚ DEŠTĚ

o 2. - 5. ročníky a 7. - 9. ročníky proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách

o 1. a 6. ROČNÍKY ZAHÁJÍ ŠKOLNÍ ROK VE VESTIBULU ŠKOLY

§ POZOR! UPOZORŇUJEME, ŽE JEDHOHO PRVŇÁČKU MOHOU 1. září DOPROVODIT DO ŠKOLY maximálně 2 osoby (nejlépe ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)!!! VZHLEDEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ všech žáků ZŠ Horní Lideč bude moci vstoupit do budovy školy tento doprovod POUZE s ochrannou rouškou na obličeji!

§ NOVÉ TŘÍDY A JEJICH TŘÍDNÍ UČITELÉ:

o TU 1. třídy: Mgr. Zuzana Vraníková, 22 žáků

o TU 6.A: Mgr. Radka Kouřilová, 17 žáků (děti z 5.A ZŠ Horní Lideč a ZŠ Střelná)

o TU 6.B: Mgr. Pavlína Trnková, 16 žáků (děti z 5. ročníků ZŠ Lidečko a ZŠ Študlov)

o TU 6.C: Mgr. Jana Gajdošová, 25 žáků (děti z 5.B ZŠ Horní Lideč a ZŠ Lačnov)

§ ukončení prvního školního dne v 9.00 hod

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

§ provoz zahájen ve středu 2. září 2020

§ zájemci o ŠD a ŠK obdrží přihlášky první školní den

§ školní družina je vyhrazena pro děti 1. až 2. (3.) ročníku (3. roč. - do kapacity ŠD)

§ školní klub je určen dětem od 3. ročníku jak pro pravidelnou, tak pro průběžnou docházku

§ RANNÍ DRUŽINA v čase 6.30 - 7.15 hod

§ poplatek za školní družinu a pravidelné žáky ve školním klubu je 50,- Kč/měsíc

§ další informace na webu školy v sekci Školní družina/Školní klub

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE od 2. do 4. 9. 2020

§ 1. třída: individuální plán, rodiče seznámí TU 1. září

§ 2. - 5. ročník: 4 vyučovací hodiny

§ 6. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodin (POZOR - V DENÍCÍCH/EDUPAGE BUDOU ZAPSÁNY DROBNÉ ODCHYLKY!)

OD 7. ZÁŘÍ BUDE PROBÍHAT VÝUKA PLNĚ PODLE ROZVRHU HODIN VYJMA NÁBOŽENSTVÍ NĚKTERÝCH TŘÍD.

Z DŮVODU NEMOCI KATECHETKY SE NEBUDE VYUČOVAT NÁBOŽENSTVÍ V 1. - 2. A 4. - 8. ROČNÍKU, a to pravděpodobně 3 - 4 týdny!!!

V případě dotazů či nejasností se obracejte na vedení školy na telefonu 702 008 833