Informace k začátku školního roku

23.08.2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Vsetín stanoveny v termínu 8. - 14. března 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. září 2020

 • slavnostní zahájení a setkání žáků a učitelů před budovou školy v 7.30 hod BUDE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ URČENO JEN ŽÁKŮM 1. a 6. ROČNÍKŮ (informaci budeme průběžně aktualizovat)
 • POZOR! UPOZORŇUJEME, ŽE JEDNOHO PRVŇÁČKU MOHOU 1. září DOPROVODIT DO ŠKOLY maximálně 2 osoby (nejlépe ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)!!! VZHLEDEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ všech žáků ZŠ Horní Lideč bude moci vstoupit do budovy školy tento doprovod POUZE s ochrannou rouškou na obličeji!
 • pro 2. - 5. ročníky a 7. - 9. ročníky proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách
 • slavnostní zahájení, uvítání prvňáčků a nově příchozích žáků
 • TU 1. třídy: Mgr. Zuzana Vraníková, 22 žáků
 • TU 6.A: Mgr. Radka Kouřilová, 17 žáků (děti z 5.A ZŠ Horní Lideč a ZŠ Střelná)
 • TU 6.B: Mgr. Pavlína Trnková, 16 žáků (děti z 5. ročníků ZŠ Lidečko a ZŠ Študlov)
 • TU 6.C: Mgr. Jana Gajdošová, 25 žáků (děti z 5.B ZŠ Horní Lideč a ZŠ Lačnov)
 • přechod do kmenových tříd (přivítání, základní informace)
 • ukončení prvního školního dne v 9.00 hod

TŘÍDNICTVÍ

 • seznam tříd a třídních učitelů ZDE

OBĚDY, PRODEJ STRAVNÉHO, PŘIHLÁŠKY NA OBĚDY

 • provoz jídelny zahájen ve středu 2. září 2020
 • veškeré informace v sekci JÍDELNA ZDE

SEŠITY, UČEBNICE

 • veškeré učebnice jsou žákům zapůjčeny zdarma na jeden školní rok; je nutné s nimi zacházet šetrně, požadujeme je OBALIT
 • sešity, výkresy:
 • 1. stupeň - zajistí třídní učitelky, cenu sdělí v žákovském deníku
 • 2. stupeň - zajistí si SAMI ŽÁCI dle pokynů jednotlivých vyučujících v prvních hodinách

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

 • provoz zahájen ve středu 2. září 2020
 • zájemci o ŠD a ŠK obdrží přihlášky první školní den
 • školní družina je vyhrazena pro děti 1. až 2. (3.) ročníku (3. roč. - do kapacity ŠD)
 • školní klub je určen dětem od 3. ročníku jak pro pravidelnou, tak pro průběžnou docházku
 • RANNÍ DRUŽINA v čase 6.30 - 7.15 hod
 • poplatek za školní družinu a pravidelné žáky ve školním klubu je 50,- Kč/měsíc
 • další informace: školní družina ZDE a školní klub ZDE

KROUŽKY

 • vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám ZATÍM ŽÁDNÉ NEOTVÍRÁME

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • první informativní schůzky jsou plánovány na čtvrtek 10. září 2020 v 16.00 hod
 • další schůzky: listopad 2020 a duben 2021
 • BUDE UPŘESNĚNO DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

V případě dotazů či nejasností se obracejte na vedení školy na telefonu 702 008 833.