IT Fitness test - vyhlášení výsledků

09.11.2023

V průběhu října se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili IT Fitness testu, který probíhal v celé ČR. Jde o největší bezplatný online test digitálních dovedností pro země V4 a Ukrajinu. Test poskytuje reálný obraz o tom, jaké IT dovednosti žáci mají. Netestuje tedy znalosti, ale dovednosti. V testu také nelze podvádět, je na šikovnosti každého řešitele, jak si s ním poradí. Protože se na 3. místě umístilo více žáků se stejným počtem procent, bylo nutné 3. místo vylosovat.

1. Marek Súkup

2. Samuel Číž

3. Yelyzaveta Khodchenko

Všichni tři si odnesli hodnotné ceny z IT oblasti a všem zúčastněným děkuji za účast.

Autor: Bohumír Náhlý