Jídelna - důležité informace na začátek roku!

25.08.2019

Od 29. 8. 2019 do 2. 9. 2019 v čase 7.00 - 12.30 hodin mohou rodiče přihlásit nové žáky ke stravování, zřídit si platby inkasem nebo zaplatit hotově. V tomto čase se dostaví i stávající hotovostní strávníci.

Nebude-li žák či jiný strávník dále pokračovat ve stravování, případně chce chodit na obědy v jiné dny než v minulém školním roce, je nutné tuto skutečnost nahlásit osobně v kanceláři školní jídelny případně telefonicky na čísle 571447329, 605063898 do konce měsíce srpna.

Těm, kteří chtějí ve stravování pokračovat a platí inkasem, se automaticky v září stáhne částka za probíhající měsíc a v obědech se pokračuje, hotovostní strávníci si zaplatí ve výše určeném čase.

Autor: Jana Kovalčíková, vedoucí jídelny