Karneval

25.01.2019

Dne 23. 1. 2019 ŠK a ŠD pořádala na naší škole "Maškarní karneval".

Zúčastnilo se asi 40 žáků, kteří přišli v zajímavých maskách. Po celou dobu karnevalu zde vládla veselá nálada a děti si užily taneční rej i na parketu.

Děkujeme rodičům za hezké dárky do tomboly, které udělaly dětem radost.

Poděkovaní patří i dětem z vyšších ročníků za pomoc na této akci.

Autor a foto: Lenka Pešková, vedoucí ŠK