Kniha dětského srdce -30. ročník

15.02.2023

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 30. ročník ceny Kniha dětského srdce, ve které děti hlasují o nejoblíbenější knize loňského roku.

Děti a mládež od 0 do 18 let mohou hlasovat pro knihu, která se jim nejvíce líbila z těch, které v minulém roce přečetli.

Hlasovat je možné elektronicky: https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-rok-2022

Děti mohou hlasovat pro knihu českou i překladovou, beletrii i naučnou či komiks do 28. února 2023.

Ze zaslaných hlasů vylosujeme 50 dětí, kteří od nás získají knihu.