50. výročí otevření školy

14.11.2018

Základní škola v Horní Lidči slaví 50. výročí otevření.

Celý školní rok 2018/2019 bude protkán nitkou oslav a připomínkou tohoto významného výročí jak směrem k dětem, tak směrem k rodičům i zaměstnancům školy - jak těm současným, tak bývalým.

Během školního roku 2018/2019 jsme se rozhodli uspořádat celkem tři velké akce.

První z trojice oslav nás čeká 19. října 2018. Tato oslava bude určena oficiálním hostům z řad osob, které jsou pro naši školu významné a vážíme si jejich spolupráce. Účastnit se jí budou všichni současní zaměstnanci školy a pozváni byli všichni ti, kteří ve škole pracovali až do svého odchodu do důchodu. Oslovena byla taktéž skupina kantorů, kteří ve škole působili v jejích počátcích.

Druhá akce bude probíhat na jaře 2019 a bude určena rodičovské veřejnosti, absolventům, učitelům a ostatním zaměstnancům, kteří svůj profesní život spojili s naší školou. Tato akce bude organizována ve spolupráci s našimi žáky, kteří si spolu se svými učiteli nachystají program na rodičovskou akademii. Chystáme organizovanou prohlídku budovy školy, srovnání školních tříd a výuky v průběhu posledních padesáti let. Bude možné nahlédnout a začíst se do historických školních kronik, vytvoříme fotogalerii školních tříd, nachystáme malé občerstvení, rádi si zavzpomínáme na minulá školní léta a naší snahou bude také najít a pozvat prvňáčky ze školního roku 1968/1969...

Během druhého pololetí proběhne poslední z trojice oslav, která bude určena našim současným žákům. Bude připraven několikadenní projekt, během něhož budou děti ze všech tříd procházet padesátiletou historií školy jak během vyučovacích hodin, tak formou zážitkových a poznávacích akcí.

Významné výročí školy si budeme připomínat s dětmi během celého školního roku. Většina soutěží, které tradičně organizujeme, bude spojena a věnována právě tomuto výročí. Ať to budou sportovní soutěže, naukové či umělecké. "Padesátku" se budeme snažit propašovat všude...

Autor: Mgr. Gabriela Daňková, ŘŠ