Královna Alžběta II.

19.09.2022

Také v naší škole jsme zaznamenali důležitou událost, která momentálně vzbuzuje pozornost takřka celého světa. Jedná se o úmrtí královny Alžběty II., která byla panovnicí Velké Británie plných 70 let a byla rovněž hlavou čtrnácti dalších států spadajících do Commonwelthu. Těšila se značné oblibě Britů i celého světa.

V hodinách angličtiny jsme si důležité body ze života královny připomněli jednak formou pracovních listů, tak i zajímavými obrázky a videi.

Podle zájmu žáků o tuto osobnost jsem usoudila, že by bylo dobré vytvořit skupinové či individuální projekty k této události. Velmi mě potěšilo nasazení všech žáků 7- 9. ročníků. Děti pracovaly s velkým zájmem a nasazením. Jak se nám práce podařila můžete posoudit v přiložené fotogalerii.

Jako informaci pod čarou přidávám zajímavost, že klobouky, které byly pro Alžbětu II. tak typické a slouží jako dekorace na naší nástěnce, jsou po mé babičce.

Autor: Mgr. Lenka Tkadlecová