Kurz společenského tance a výchovy

03.06.2019

V termínu od 27. 3. do 17. 5. 2019 navštěvovalo tento kurz 41 žáků osmých tříd. Osvojili si tak základní tance, kulturu oblékání, která k tomu patří, a správné společenské chování.

Kurz vedla lektorka Milena Šmigurová a společně s dětmi jej zakončila slavnostním večerem v KD Lidečko. Taneční vystoupení, které si žáci připravili v rámci programu, bylo velkým oživením a přispělo k výborné náladě všech zúčastněných.

Podle reakcí žáků a jejich přístupu k tomuto dvouměsíčnímu kurzu si troufám říci, že si to užili a více stmelili kolektiv.

Poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na této zdařilé akci. Ať už to byla osobní účast a snaha děti podpořit, nebo pomoc při samotné organizaci.

Autor: Lenka Pešková, vedoucí ŠK