Nově upravená učebna angličtiny

14.09.2022

V letošním školním roce jsme přivítali žáky v odborné učebně angličtiny novou výmalbou s velkoformátovou siluetou Londýna, která je typická svými stavbami a symboly. Záměrem je přiblížit atmosféru Londýna a vytvořit příjemné prostředí pro výuku angličtiny. Podle prvních reakcí žáků bylo zřejmé, že se tato změna podařila a žáky zaujala. Poděkování patří také vychovatelce školní družiny Lence Peškové, která motivy Londýna namalovala.

Průběh změny učebny můžete vidět v přiložené fotogalerii.

Autor a foto: Mgr. Lenka Tkadlecová