Očima dětí - vernisáž

28.04.2023

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 v ZŠ Horní Lideč se uskutečnila vernisáž výtvarných prací talentovaných žáků pod názvem "OČIMA DĚTÍ.

Žáci 1. stupně pod vedením p.uč. Mirky Chovancové zahájili vernisáž milým hudebním představením a hravou poezií plnou barev.

Výstavu prezentovaly především žákyně 9.tříd: Natálie Ščotková (9.A), Leona Petrůjová (9.B), Markéta Pechálová (9.B) a talentovaní žáci z 1.stupně: Violeta Krstevská (4.třída), Dominik Liška (5.třída), Leona Sekulová (5.třída).

Výtvarná díla ostatních žáků 1. a 2. stupně, kteří mají umělecké ambice do budoucna obohatila celý vestibul ZŠ Horní Lideč.

Dominantní výtvarnou technikou našich talentů je hlavně studijní kresba, malba - tempera, akryl na plátno, keramika a doplňující dadaistické slovní hrátky z 8.C.

Hosté mohli shlédnout milá představení žáků 1. stupně a umění všech žáků školy.

Děkujeme p.uč. Mirce Chovancové za hudební představení žáků 1.stupně. Velký dík patří p.uč. Aleně Tichavské s žáky 8.C třídy za přípravu pohoštění, p. asistentce Janě Klišové za květinovou výzdobu i p.uč. Bohumíru Náhlému za fotografování a videodokumentaci při akci. V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce Gabriele Daňkové, jež nás při tvorbě v umění podporuje.

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Horní Lideč potrvá do 5.června 2023.

Autor: Jana Gajdošová

Foto a video: Bohumír Náhlý

VIDEOKLIP

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE