Olympiáda - Český jazyk

13.12.2022

Olympiáda v českém jazyce proběhla 1. prosince za účasti 12 vybraných žáků z 9. A a 9. B . Zadání se skládá ze dvou částí - jazykové a slohové a jedná se o poměrně náročnou dvouhodinovou práci. Vypracovaná cvičení žáků vyhodnotily učitelky českého jazyka: p.uč. Hořáková M. a p. uč. Kouřilová.

Do okresního kola postupují dva žáci a jsou připraveni dva náhradníci.

Výsledková listina:

· Aneta Kolodějová 9 .B - 31 bodů

· Josef Mana 9. A - 26 bodů

· Amálie Kráčmarová 9. A - 25 bodů

· Eliška Změlíková 9. B - 24 bodů

Anetě Kolodějové a Josefu Manovi blahopřejeme postupu do okresního kola. Všem ostatním děkujeme za účast a za dobré výsledky.

Autor: Radka Kouřilová