Přírodovědný klokan

19.10.2021

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné předměty. 57 žáků 9. ročníku řešilo 24 úloh, tím si prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhl Tomáš Kurtin, žák 9.A třídy. Gratulujeme.  

Autor: Mgr. Alena Chromcová, Mgr. Jarmila Hořáková