Přivítání prvňáčků a žáků 6. tříd

01.09.2020

Letos se vzhledem k aktuální situaci nekonalo tradiční hromadné setkání a přivítání všech žáků před budovou školy. Speciálně proběhlo pouze přivítání prvňáčků a žáků 6. tříd ve vestibulu školy, ostatní žáci byli přivítání svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách. I letos pokračujeme v tradici, že každý prvňáček má svého "patrona" - žáka z devátého ročníku, který je prvňáčkovi k dispozici po celý rok.