Projekt pro 6. ročníky - Česká republika, můj domov

05.12.2018

16. listopadu 2018 proběhl projektový den pro žáky šestých tříd na téma "Česká republika, můj domov".

Žáci plnili úkoly z dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, Valašska a výtvarně zpracovávali téma "100 let od vzniku ČSR a 50 let otevření nové ZŠ v Horní Lidči".

Foto a autor: Mgr. Jana Kurtinová