Projekt Pojízdná učebna techniky

11.12.2023

V pondělí 4. 12. se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili nového projektu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu a rozvoj technické gramotnosti s názvem Pojízdná učebna techniky.

Jedná se speciálně upravený a moderními technologiemi vybavený nákladní automobil, který díky své mobilitě může cestovat po celé ČR. Cílem je zvyšovat u dnešní mládeže zájem o techniku a řemeslo a současně je vést k odpovědnému a udržitelnému využívání moderních technologií. Žáci se seznámili se základy 3D tisku a mohli si na 3D tiskárně vyrobit svou klíčenku. Součástí projektu byla i prezentace kariérového poradenství.

Autor a foto: Bohumír Náhlý