Projektový den 8.C

28.10.2022

Úterý před podzimními prázdninami, jsme s 8.C prožili jinak, než obvykle. V tento den jsme si přírodopis vyzkoušeli trochu jiným způsobem. V celkem šesti hodinách jsme se proměnili v odborníky na práci s mikroskopem, měřiče hustoty mléka, smetany, zabrousili jsme do učiva fyziky, udělali jsme si jednoduchý pokus s potravinářskými barvami, snažili jsme se zapojit do akce naše chuťové buňky, rozpoznávali jsme složení pokrmu. Dále jsme měřili, vážili a prozkoumávali opravdové biologické preparáty, porovnávali orgány dvou savců. A plnili jiné další úkoly.

Paní učitelka si přizvala na pomoc ještě ochotné spolupracovníky a to paní asistentku Olinku, paní asistentku Janu, paní Ludmilu Rumánkovou Mužikovskou, a v neposlední řadě i fenku Yoko.

Paní Dorňákové Olině děkuji za skvělou práci ve třídě, dopomoc žákům. Paní Rumánková nás ochotně přijala na farmě a zprostředkovala informace, které může nabídnout jen odborník z praxe, terénu. Paní asistentka Jana Klišová ochotně přiložila ruku k dílu při úklidu, také pečovala o žáky, kteří si potřebovali na malou chvíli odpočinout a nabrat druhý dech.

Všem žákům patří dík za pěkné chování, respektování pravidel, pokynů, za jejich aktivní zapojení. Díky, že jste všichni zvládli "opravdový biologický materiál" a ve "zdraví" prožili naše přírodopisné hodiny. Jsem na vás pyšná, "něco vydržíte."

Fence Yoko díky za její klid, pohodu a obveselování žáků. Ve třídě si oblíbila některé žáky, a tak si chodila pro pohlazení, kterého se jí v hojné míře dostávalo. A dík, že nám nesnědla náš biologický materiál.

Všem, kteří přispěli k této netradiční formě výuky, moc a moc děkuji.

Autor: Mgr. Martina Slováčková

Foto: Mgr. Martina Slováčková, Mgr. Jana Gajdošová

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE