Recitační soutěž - I. stupeň

14.02.2020

Dne 12. 2. 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně.

Tato školní akce navazovala na třídní kola, z nichž byli vybráni účinkující z každé třídy.

Poslechnout si přednes malých recitátorů byla radost, kterou přítomné paní učitelky i žáci ocenili velkým potleskem. Vyhrát nemohou všichni, ale sladkou odměnu za odvahu a pěkný výkon si však zasloužili i ti, co na vítězný stupínek nebyli pozváni.

A zde jsou výsledky:

Kategorie - 1. třída:

1. Veronika Lišková

2. Anděla Chupíková

3. Barbora Slánská

Kategorie - 2. a 3. třída:

1. Slováková Klára

2. Hedvika Matochová

3. Eliška Psotová

Kategorie - 4 .a 5. třída:

1. Kateřina Psotová

2. Jakub Fojtů

3. Lucie Janáčová

Blahopřejeme a poděkování patří i všem, kteří svou přítomností vytvořili příjemnou atmosféru na poetickém odpoledni...

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE

Autor: Mgr. Zuzana Vraníková