Recitační soutěž

03.02.2019

Dne 23. 1. 2019 proběhla na naší základní škole recitační soutěž 6. - 9. ročníků. Zúčastnilo se jí 22 žáků. Recitátoři soutěžili ve dvou kategoriích. Mladší žáci 6. a 7. ročníku tvořili první kategorii a starší žáci 8. a 9. ročníku tvořili druhou kategorii.

Sólisté se utkali v poezii i próze a některé jejich výstupy byly oceněny vřelým potleskem poroty i publika.

V první kategorii zvítězila Monika Smolíková ze 7.B s básní "Sněženky". Ve druhé kategorii obsadil 1. místo Zdeněk Šerý z 9.B, který tentokrát překvapil přednesem prozaického textu "Zatčení Jana Palacha".

Druhá místa obsadily Anna Krejčířová, 9.B a Patricie Bařinková, 7.B.

Třetí místa obsadili Karolína Dorňáková, 8.A, Pavlína Zádrapová, 8.B, David Liška, 6.B a Anežka Bučková, 7.B.

Jmenovaní si odnesli diplomy i malé dárky a vítězové obou kategorií postupují do okrskového kola ve Vsetíně.

Autor a foto: Mgr. Marie Šenkeříková