Recitační soutěž 6. - 9. ročníky

13.02.2020

Dne 12. 2. 2020 proběhla na naší základní škole recitační soutěž 6. - 9. ročníků. Zúčastnilo se jí 23 žáků. Recitátoři soutěžili ve dvou kategoriích. Mladší žáci 6. - 7. ročníků tvořili třetí kategorii a starší žáci 8. - 9. ročníků tvořili čtvrtou kategorii.

Sólisté se utkali v poezii i próze a některé jejich výstupy byly oceněny vřelým potleskem poroty i publika. Žáci překvapili výběrem svých básní. U nižších ročníků převládala tématika veselá a žertovná, u vyšších ročníků byl výběr mnohem pečlivější. Básně i prozaické texty byly náročnější, nutily k zamyšlení a u některých recitátorů byl patrný i silný osobní prožitek.

Ve třetí kategorii zvítězila Nela Matůšová ze 6.A s veselou básní Semiška a ve čtvrté kategorii obsadila první místo Patricie Bařinková z 8.B, která tentokrát překvapila přednesem mytologického textu - Král duchů.

Vítězové, kteří obsadili první tři místa v obou kategoriích, si odnesli diplomy i malé dárky. Na okrskovém kole ve Vsetíně budou reprezentovat naši školu absolutní vítězky - Nela Matůšová a Patricie Bařinková.

Porota děkuje všem recitátorům za skvělé výkony a vítězkám blahopřeje,

Mgr. Marie Šenkeříková

FOTOGALERIE