Recitační soutěž

19.12.2022

15. 12. proběhla recitační soutěž žáků 6.- 9. tříd. I v tomto školním roce jsme se těšili hojné účasti 29 žáků. Recitátoři se utkali ve dvou kategoriích a překvapili porotu (ve složení p. uč. Salvétová, Hořáková M., Kouřilová a paní knihovnice Vlčková) nejen výběrem básní, ale i výbornými výkony. Vybrat tři nejlepší v každé kategorii nebylo snadné. Zvláště bychom chtěly vyzdvihnout profesionální výkon žákyně Nely Matůšové. Všechny porotkyně měly pocit, že se ocitly v hledišti Národního divadla.

Nakonec se porota dohodla na následujícím pořadí.

1. kategorie: 1. místo: Julie Kadlečková - 6. C

                    2. místo: Jan Macháč - 6. B

                    3. místo: Klára Slováková - 6. A

2. kategorie: 1.místo: Nela Matůšová - 9. A

                     2. místo: Anežka Slánská - 9. A

                     3.místo: Nela Čížová - 8. B

Všem výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za příjemný zážitek. Nela Matůšová a Julie Kadlečková postupují do okresního kola. Děvčatům přejeme mnoho štěstí.

Autor a foto: Radka Kouřilová

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE