Rodičovské shromáždění a schůzky

05.09.2018

Vážení rodiče,

v letošním školním roce dojde v naší škole k několika zásadním organizačním novinkám. K těm zásadním patří používání výhradně elektronické žákovské knížky k zápisu známek a nový systém rodičovských schůzek.

Veškeré informace se dozvíte na prvním rodičovském shromáždění v jídelně a následných schůzkách s třídními učiteli v kmenových třídách ve čtvrtek 13. září 2018 v 16.00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o předání klíčových informací, považujeme Vaši účast za velmi důležitou.

vedení ZŠ Horní Lideč