Škola hrou - aneb PŘÍRODOVĚDA v 5. ročníku

09.03.2022

Pokusy, soutěže, měření tlaku, měření srdečního rytmu, kapacity plic aj.... 

Foto: Mgr. Pavla Plšková

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE