Školní kolo biologické olympiády

31.01.2023

20. ledna 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii C (pro žáky 8. a 9. třídy). Zúčastnilo se ho celkem 12 žáků. Tématem letošního již 57. ročníku soutěže bylo "Bezlesí". Své přírodovědné znalosti museli žáci prokázat při řešení testu, poznávání 15 předložených rostlin a 15 živočichů a při praktickém laboratorním úkolu. Soutěž se nesla v přátelském duchu a neobešla se ani bez emocí (strachu, veselí i závěrečného dojetí vítězů). Z náročného přírodovědného klání vyšli jako nejlepší řešitelé školního kola Biologické olympiády tito žáci:

1. místo: Nela Garguláková

2. místo: Aneta Kolodějová

3. místo: Vojtěch Jahoda

Vítězná trojice postupuje do okresního kola soutěže, které proběhne 17. dubna 2023 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Tím to pro ně ale nekončí! Nyní je čeká vypracování náročného vstupního úkolu, který je nutné okresní komisi předložit.

Postupujícím žákům moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!!! JSTE SKVĚLÍ!!!

Děkujeme všem zúčastněným žákům za jejich svědomitou přípravu, zodpovědný přístup a prohlubování svých vědomostí a dovedností v biologii.

Vyzdvihnout bych chtěla také žákyně 9. B třídy (Anetu Kolodějovou, Kateřinu Šomanovou a Marii Zvonkovou), které se této soutěže účastní pravidelně. Děvčata, moc si vaší účasti vážím a moc bych vám přála, abyste měly příležitost v této oblasti pokračovat i na střední škole.

Za naše nadějné biology Mgr. Pavlína Trnková

FOTO: Pavlína Trnková

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE