Taneční 2022

13.06.2022

Chceš se naučit zpívat? Choď do sboru!

Chceš se naučit malovat? Choď do ZUŠky!

Chceš se naučit tancovat? Běž do TANEČNÍCH! Tak přesně před takovou výzvu byli postaveni naši letošní deváťáci. Někteří s nadšením a jiní s rozporuplnými pocity tuto výzvu přijali a začali 23. března 2022 navštěvovat kurz taneční výchovy v tělocvičně naší školy. Pod odborným dohledem paní lektorky Petry Hradilové se každou středu snažili sjednotit kroky a pochytit taneční rytmus polky, valčíku, waltzu, tanga, foxtrotu a dalších tanců. Byly to hodiny nervů, pošlapaných střevíčků, bolavých noh, propoceného oblečení, ale i smíchu, legrace a příjemné únavy.

Deset lekcí tance přineslo své ovoce a my jsme měli možnost být u toho. V pátek 27. května nám na závěrečných tanečních naši deváťáci předvedli, že se umí krásně nastrojit, být galantní a ještě výborně tancovat. Závěrečné taneční proběhly v kulturním domě Trezor přírody v Horní Lidči. Nejen výborní tanečníci, ale i krásně nazdobený sál, voňavé dobroty k občerstvení, dobrá nálada a příjemná hudba, to vše přispělo k tomu, že si tenhle večer všichni skvěle užili a dlouho na něj budou vzpomínat.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní vychovatelce Lence Peškové a Heleně Kulíškové za organizaci celého tanečního kurzu a závěrečného slavnostního večera. Dále školské radě - zejména paní Janě Cahlové, Lucii Manové, Ludmile Psotové a Jaroslavě Sieklikové za zajištění občerstvovací sekce po celý večer závěrečné lekce tanečního kurzu. Díky patří také našim deváťákům, kteří se nebáli kurz absolvovat a ukázat svou uměleckou stránku.

Autoři: Mgr. Lenka Salvétová, Vendula Blahová 9.B

Foto: Jakub Žídek

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE